Development Network Utrecht

Het Development Network Utrecht is het professionele vastgoednetwerk van marktpartijen en gemeente in de stad, waarin de binnen Utrecht actieve partners voor gebiedsontwikkeling participeren.
Het netwerk zet in op een gezamenlijke, actieve bijdrage aan een duurzame (waarde) ontwikkeling van de stad.
Met het DNU wil het netwerk via kennisontwikkeling en – uitwisseling komen tot kansrijke producten, procesverbeteringen en nieuwe samenwerkingsvormen die bijdragen aan de gezamenlijke ambities uit de Ruimtelijke Strategie Utrecht "Utrecht kiest voor gezonde groei".
Deelname aan het netwerk biedt deelnemers de mogelijkheid drie keer per jaar te participeren in een professioneel netwerk van partijen en kennis uit te wisselen over actuele ruimtelijke thema’s in relatie tot de stad Utrecht.
Naast de bijeenkomsten organiseert Development Network Utrecht één keer per jaar een excursie voor de leden van het netwerk.