Nieuws

31 maart 2021

Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU2040) vastgesteld!

De ruimtelijke strategie geeft aan hoe we de stad op de lange termijn willen inrichten. We hebben een nieuwe ruimtelijke strategie gemaakt: de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040. U kunt van 27 januari 2021 tot en met 10 maart 2021 reageren op de concept strategie.


Preview foto

Wat staat er in het nieuwe plan?

Utrecht is een aantrekkelijke stad. We zien dat steeds meer mensen bij ons willen wonen en werken. De komende 20 jaar verwachten we 100.000 extra inwoners te verwelkomen. In de concept Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (RSU2040) maken we keuzes voor de toekomst en hoe de weg daarnaartoe eruit ziet. De nieuwe ruimtelijke strategie wordt onderdeel van de koers van de omgevingsvisie. Zo weet straks iedereen hoe Utrecht zich op stads- en wijkniveau ongeveer gaat ontwikkelen.

Dit willen we doen:

  • We koesteren en versterken de kwaliteiten van Utrecht.
  • We leggen veel meer groen en water aan, dat is onder andere nodig voor de leefbaarheid en de klimaatverandering.
  • We ontwikkelen en bouwen vooral rond een aantal knooppunten in de stad.
  • We gebruiken de ruimte die we hebben slim, door functies te mengen, te stapelen en waar mogelijk te combineren. Zo komen er voorzieningen op meerdere plekken in de stad.
  • We kiezen voor ‘Utrecht dichtbij’: met ongeveer 10 minuten lopen of fietsen bent u bij uw dagelijkse bestemmingen. Daarom investeren we in wandel- en fietspaden, voorzieningen, werk en een nieuw OV-netwerk.
  • We versterken de verbinding met het landschap in en rond de stad.
  • Ten slotte willen we de stad zijn en blijven voor álle inwoners. Utrecht is altijd de stad gebleven waar mensen zich dichtbij elkaar voelden. Dat willen we zo houden.

Lees de samenvatting van de concept Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 

 

Waarom een strategie?

Utrecht wordt groter. Steeds meer mensen willen in onze stad wonen. Er wonen nu 350.000 mensen in Utrecht, over 20 jaar zijn dat er ongeveer 455.000. We willen dat al die mensen hier goed en gezond kunnen wonen en leven. Dat ze snel en makkelijk door de stad kunnen reizen en Utrecht in en uit kunnen. En dat ze leuke dingen kunnen doen in hun vrije tijd. Iedere persoon die in de stad woont, wil naast een huis bijvoorbeeld ook winkelen, sporten, genieten van natuur, naar het theater, aangesloten zijn op elektriciteit en internet en zich door de stad verplaatsen. Dat zijn allemaal behoeften die ruimte nodig hebben in de stad; onder de grond, op straat of de hoogte in. Ruimte die maar beperkt in onze stad aanwezig is.

Als we niets doen, gaat het aan alle kanten knellen in de stad. En dus moeten we kijken hoe we deze ruimte slim verdelen. En wanneer we dat doen. Want we kunnen en willen de stad niet in 1 stap veranderen. Daarom moeten we nu al in grote lijnen weten waar we in de komende 20 jaar naar toe werken. Om de details uit te werken is tijd nodig. Dat doen we in de omgevingsvisies voor verschillende gebieden. En dat willen we als stad samen met onze inwoners doen.